کدام CPU برای شما مناسب است؟

توسط مدیر استوک لپتاپ تهران  پردازنده رایانه مغز آن است ، م ،لفه ای که بیشتر "تفکر" در آن اتفاق می افتد. پردازنده سریعتر (واحد پردازش مرکزی) به شما امکان می دهد صفحات گسترده را بشکنید ، صفحات وب را گشت و گذار کنید ، بازی ها را انجام دهید یا...