کارت گرافیک کوادرو چیست ؟

تمام کارتهای رده های سری kوMوPوTوRTX در این مقاله مورد بررسی است. کارت‌های گرافیکی با نام کوادرو از محصولات شرکت Nvidia هستند که در دو زمینه CAD یا طراحی به کمک کامپیوتر و DCC یعنی تولید محتوای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کارت‌های گرافیک معمولا در سیستم‌های حرفه‌ای نصب...